Hämeen ATK-JA Tilipalvelu

03 - 3141 7800

Sähköinen Taloushallinto

Palvelut

Sähköinen Taloushallinto

Sähköisen taloushallinnon tarjoamat mahdollisuudet ovat kiistattomat. Meidän näkemyksemme mukaan niihin ei kuitenkaan kannata lähteä harkitsematta tarkoin, mitä niiltä haluaa. Yhtenä syynä niiden yleistymisen hitauteen on ollut: ne lisäävät pienen yrittäjän kirjanpitoon meneviä kuluja. Niistä saatava hyöty ei aina korvaa kustannusten nousua.

Suurin hyöty on päällekkäisen työn väheneminen. Tiedot ovat niin ajan tasalla kuin haluat. Ei tarvita isoja investointeja, koska kaikki tapahtuu Internetissä. Pilvipalvelu mahdollistaa, ettet ole aikaan eikä paikkaan sidottu. Voit seurata yrityksen toimintaa lähes reaaliajassa tehokkaan raportoinnin avulla.

Sähköisessä ostolaskujen kierrätyksessä verkkolaskut menevät suoraan järjestelmään. Paperiset saadaan sinne skannauksen kautta. Sen jälkeen hyväksyt ne sovitun kierron mukaisesti. Järjestelmä oppii hakemaan saman toimittajan laskuista avainkentät ja siten nopeuttaa laskujen kirjanpitokäsittelyä.

Maksueriä on helppo hallita ja seurata reskontraosion kautta.

Myyntilaskut menevät suoraan kirjanpitoon niiden tekemisen jälkeen. Suurin osa lähtee verkkolaskuina asiakkaille. Voit kuitenkin myös postittaa ne tai lähettää sähköpostilla oman valintasi mukaan. Asiakkaiden maksujen seurantaan on monipuolinen reskontra.

Tärkeän lisän antaa arkisto. Sinne menevät kaikki laskut käsittelyn jälkeen. Sieltä löydät ne vapaalla sanahaulla. Arkistoon voidaan tallentaa myös muita yritykselle tärkeitä dokumentteja. 

Ota Yhteyttä

03 - 3141 7800