Palvelumme 

  

  •     KIRJANPITO    
  •     YHDISTYSTEN KIRJANPITO   
  •    SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO    
  •    PALKKAHALLINTO    
    KIRJANPITO    

Kirjanpito

Toimintamme lähtökohta on tarjota sinulle luotettavat kirjanpitopalvelut. 

Meille perinteinen kirjanpito, jossa sinua palvellaan ja neuvotaan sinun lähtökohdistasi, on edelleen se tärkein osa toimintaamme. Sen tueksi meillä 

on tarjota myös sähköisiä palveluita. Ne eivät kuitenkaan koskaan tule korvaamaan asiantuntevaa kirjanpitäjää.

 

Asiakaskuntamme koostuu kaikenkokoisista ja usealla eri toimialalla toimivista yrityksistä sekä yhdistyksistä. Niiden kirjanpitoasioiden hoitaminen vuosikymmenien ajan on antanut meille tietoa ja taitoa, joiden avulla pystymme ratkaisemaan hankalimmatkin tilanteesi.

 

Hoidamme kirjanpitosi, vaikka toisit kuitit kenkälaatikossa. Opastamme kuitenkin luopumaan siitä tavasta, koska hyvässä järjestyksessä oleva 

kirjanpitoaineisto säästää sinulta aikaa ja rahaa.

 

Peruskirjanpitoomme kuuluu kuukausittain toimitettavat päivä- ja pääkirja sekä tuloslaskelma ja tase. Arvonlisäverovelvollisena saat laskelman maksusta tai palautuksesta. Niiden lisäksi toimitamme tiedot viranomaisille.

 

Tullessasi asiakkaaksemme käymme läpi kaikki oleelliset asiat hyvän yhteistyön aikaansaamiseksi. 

 


    YHDISTYSTEN KIRJANPITO   

Yhdistysten kirjanpito

Meillä on ollut ja on useita yhdistyksiä asiakkaina. Niiden kanssa toimiminen on antanut meille valmiudet hoitaa niiden usein paljonkin yritystoiminnasta poikkeavaa kirjanpitoa. 

Yhdistyksellesi voidaan laatia yksilöllinen tilikartta. Sitä kautta toiminnan seuraaminen helpottuu. Monen yhdistyksen toiminta saa tukea joltain taholta. Hallitsemme niiden vaatimien seurantaraporttien laatimisen ja näin ollen voimme tehdä ne puolestasi. 

Yksilöllisen kirjanpidon lisäksi voimme tarjota yhdistyksellesi jäsenrekisterin ylläpitoa ja jäsenmaksujen keräämistä. 

   SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO    

Taloushallinto

Sähköisen taloushallinnon tarjoamat mahdollisuudet ovat kiistattomat. Meidän näkemyksemme mukaan niihin ei kuitenkaan kannata lähteä harkitsematta tarkoin, mitä niiltä haluaa. Yhtenä syynä niiden yleistymisen hitauteen on ollut: ne lisäävät pienen yrittäjän kirjanpitoon meneviä kuluja. Niistä saatava hyöty ei aina korvaa kustannusten nousua.

 

Suurin hyöty on päällekkäisen työn väheneminen. Tiedot ovat niin ajan tasalla kuin haluat. Ei tarvita isoja investointeja, koska kaikki tapahtuu Internetissä. Pilvipalvelu mahdollistaa, ettet ole aikaan eikä paikkaan sidottu. Voit seurata yrityksen toimintaa lähes reaaliajassa tehokkaan raportoinnin avulla.

 

Sähköisessä ostolaskujen kierrätyksessä verkkolaskut menevät suoraan järjestelmään. Paperiset saadaan sinne skannauksen kautta. Sen jälkeen hyväksyt ne sovitun kierron mukaisesti. Järjestelmä oppii hakemaan saman toimittajan laskuista avainkentät ja siten nopeuttaa laskujen kirjanpitokäsittelyä.

Maksueriä on helppo hallita ja seurata reskontraosion kautta.

 

Myyntilaskut menevät suoraan kirjanpitoon niiden tekemisen jälkeen. Suurin osa lähtee verkkolaskuina asiakkaille. Voit kuitenkin myös postittaa ne tai lähettää sähköpostilla oman valintasi mukaan. Asiakkaiden maksujen seurantaan on monipuolinen reskontra.

 

Tärkeän lisän antaa arkisto. Sinne menevät kaikki laskut käsittelyn jälkeen. Sieltä löydät ne vapaalla sanahaulla. Arkistoon voidaan tallentaa myös muita yritykselle tärkeitä dokumentteja. 

   PALKKAHALLINTO    

Palkkahallinto

Tuotamme palkkahallinnon palvelut kokeneella henkilökunnalla ja ajanmukaisella järjestelmällä. Henkilökuntamme on ajan tasalla työehtosopimusten ja lainsäädännön suhteen.

 

Hoidamme puolestasi tarvittaessa koko palkkahallinnon. Ilmoitat meille vain palkanmaksuun liittyvät tekijät ja me hoidamme loput puolestasi. Tarvittaessa lähetämme palkkaerittelyt niiden saajille ja maksamme palkat puolestasi. Hoidamme myös lomalaskennan. 

 

Ilmoitukset viranomaisille ja vakuutusyhtiöille lähtevät toimestamme. Vuosi-ilmoitukset lähetämme sinun tarvitsematta puuttua asiaan.

Copyright 2018 - hatili.fi