Hämeen ATK-JA Tilipalvelu

03 - 3141 7800

Taloushallintoliitto

Auktorisoitu Tilitoimisto

Auktorisointi antaa valinnassa selkeän todisteen siitä, että tilitoimistossa toiminta on vastuullista ja ammattitaitoista. On tärkeää varmistaa, että valitsemasi toimisto pystyy tuottamaan laadukkaat palvelut.

Suomessa auktorisoinnista vastaa Taloushallintoliitto yhdessä Tili-instituuttisäätiön kanssa. Taloushallintoliitto ylläpitää jäsentensä laadunvalvontaa säännöllisten tarkastusten ja valvonnan kautta. Auktorisointi myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tilitoimistoalaa ei ole muuten säädelty. Auktorisointi takaa ,että saat tarkastelua kestävää palvelua.

Auktorisoinnin saaminen edellyttää tilitoimistolta monien asiakkaan kannalta olennaisten vaatimusten täyttymistä. Tärkein on, että tilitoimistolla täytyy olla riippumaton asema ja hyvät valmiudet toimeksiantojen hoitamiseen. Omistajien on oltava rehellisiä, hyvämaineisia ja vakavaraisia.Auktorisoidun tilitoimiston on panostettava henkilöstönsä koulutukseen. 

Tilitoimisto ei voi jäädä jälkeen alan kehityksestä, vaan sen on seurattava sitä tarkkaan, että auktorisointi pysyy voimassa.

Meidän kanssamme on turvallista toimia.